Mối đe dọa vô hình lão hóa, stress và các dịp cơ thể

Đã trêm 50 năm qua, các nhà sinh lý học đều biết rằng tạo ra một stress lên một con vật thì sẽ gây cho nó già đi rất nhanh. Bạn hãy đặt một con chuột lên một lưới điện và gây cho nó bị các sốc, không cần những sốc mạnh gây tử vong giết chết con chuột. Chỉ gây ra những sốc rất nhẹ theo những khoảng cách ngẫu nhiên về thời gian, bạn sẽ làm tăng phản ứng stress nơi con chuột. Mỗi lần sốc xảy ra thì cơ thể nó bị tác hại một chút. Sau một vài ngày làm như vậy, con chuột sẽ chết và khi mô tử thi thì thấy có nhiều dấu hiệu lão hóa gia tăng. Do bản thân các sốc là nhẹ nên nguyên nhân tử vong không phải stress từ bên ngoài mà là phản ứng của con chuột tức là cơ thể nó giết chết nó. Tương tự, con người có thể chịu đựng được và cưỡng lại những stress khác thường từ môi trường, nhưng nếu chúng ta bị đẩy quá xa thì phản ứng stress của chúng ta lại chuyển sang chính cơ thể của chúng ta va bắt đầu tạo ra những suy sụp, cả về tinh thần lẫn cơ thể. Trong chiến tranh, một tình trạng gây stress liên tục, cực kỳ cao, mọi binh sĩ tiền tuyến cuối cùng sẽ rơi vào tình trạng choáng đạn pháo tức là tiền tuyến cuối cùng sẽ rơi vào tình trạng choáng đạn pháo tức là quá mệt mỏi vì tham gia chiến trận nếu hiện diện quá lâu trong cảnh bom rơi đạn nổ, cả hai hội chứng này là những dấu hiệu do cơ chế chịu đựng của chính cơ thể đã bị quá giới hạn có thể. Một câu hỏi sâu hơn là liệu việc kiểm soát được một nhịp riêng lẻ như huyết áp có mang lại một tác dụng rộng hơn là cũng kiểm soát được sự lão hóa hay không. Bạn không thể nối một người nào đó với một máy phản hồi sinh học để học phát ra tiếng bíp bíp mỗi khi người người này già đi. May thay lại có một chu kỳ cơ sở rất rộng trong cơ thể phản ánh được trực tiếp quá trình lão hóa, đó là chu kỳ các hormon. Những phân tử thông tin này mang theo một lượng lớn thông tin lưu hành bên trong chúng ta. Nếu cần bằng hormon có thể được duy trì, chúng ta sẽ có một chỉ định đáng tin cậy là dòng trí năng cũng được cân bằng. Có thể nhiều trong số những thay đổi quan trọng nhất về tuổi tác là do trung gian những hormon, do stress gây ra, và có thể tránh được bằng kiểm soát stress. Đây là khả năng chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp ngay sau đây. Song khi não cảm nhận có sự đe dọa thì quá trình tạo lập này được để sang một bên.